ดร.เจล รับรางวัล Product Innovation Awards 2021

นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค รวม 40 รางวัล ใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ

ดร เจล รับรางวัล Product Innovation Awards 2021

รายชื่อ 40 องค์กรที่เข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ประกอบด้วย

 

1. รางวัลประเภทบริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ บัตรติดล้อ บมจ.เงินติดล้อ

 

2. รางวัลประเภทการเงินและการลงทุน กลุ่มแอปพลิเคชันทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ LINE BK บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด

 

3. รางวัลประเภทบริการกลุ่มบริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ บริการขนส่ง Best Express บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 

4. รางวัลประเภทบริการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลสมิติเวช

 

5. รางวัลประเภทกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ สถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

 

6. รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการ Aplication ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน MTL Click บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

7. รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

8. รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เอไอเอ ประเทศไทย

 

9. รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Drone Inspection Service with Thermoscan บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

10. รางวัลประเภทกลุ่มประกันออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

11. รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี ผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ COWAY NEO PLUS บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

12. รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ ฟิล์มกรองแสง

Visitors: 56,777