สมัครตัวแทน ดร เจล Dr Jel

 สิ่งที่ต้องเตรียมสมัครตัวแทน ดร เจล

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสมาชิกตัวแทน ดร.เจล

 1. สลิปโอนเงิน 3,200 บาท เข้าบัญชีกสิกรไทย บจก.ด๊อกเตอร์เจล เลขที่ 021-1-55991-8

2.สำเนาบัตรประชาชน (ใช้โทรศัพท์ถ่ายได้)

3.รูปสำหรับออกบัตรตัวแทน ดร.เจล

4. ที่อยู่สำหรับรับสินค้า

5.เบอร์โทรศัพท์

6.ID line/ Facebook (ถ้ามี)

7.Email

 8.เลือกเซ็ตสินค้า 1 เซ็ต 

เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 1 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 2 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 3 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 4
เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 5 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 6 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 7 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 8
เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 9 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 10 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 11 เซ็ตตัวแทน ดร เจล Set 12
       

 

 

 

กรอกใบสมัคร ดร.เจล

 

Visitors: 55,641