อาหารเสริมชิเซน Shizen l Product of the Year 2021

 

อาหารเสริมชิเซน ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2021 Product of the Year Awards 2021

นิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ ได้คัดเลือก

“Dr.Jel Shizen (Dr.U)” ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในกลุ่มอาหารเสริมและวิตามิน คัดเลือกจากคุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพ และยอดขาย โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 Shizen Product Innovation Awards 2021


Visitors: 54,799